Välkommen till Stadsnätsjuridik
Juridiska tjänster för er som bedriver stadsnätsverksamhet
Markupplåtelse och ledningsrätt
Juridiska tjänster som säkerställer markåtkomst
Gedigen branschkunskap
Juridik som möjliggör fortsatt utveckling
Kompetensutveckling
Vi erbjuder praktiska och anpassade utbildningar

Stadsnätsjuridik

Vi tillhandahåller affärsjuridik för stadsnät inom offentlig verksamhet. Gedigen branschkunskap säkerställer att både affärsjuridiska och offentligrättsliga avvägningar blir korrekta.

Vi kan Stadsnät och hjälper er med juridiken som oftast berör flertalet rättsområden, såsom avtals-, bolags-, kommunal- och konkurrensrätt.