Affärsjuridik inom offentlig verksamhet

Stadsnätsjuridik

Vi tillhandahåller affärsjuridik för stadsnät inom offentlig verksamhet. Gedigen branschkunskap säkerställer att både affärsjuridiska och offentligrättsliga avvägningar blir korrekta.

Vi kan Stadsnät och hjälper er med juridiken som oftast berör flertalet rättsområden, såsom avtals-, bolags-, kommunal- och konkurrensrätt.